ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ


(Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών)
Ιστοσελίδα:www.hit.certh.gr
 

ΙΝFOTRIP A.E.


Ιστοσελίδα: www.infotrip.gr
 

G4S TELEMATIX A.E


Ιστοσελίδα: www.telematix.gr
 

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Α.Ε.


Ιστοσελίδα: www.mandoulides.gr
 

Αστικό ΚΤΕΛ Βέροιας Α.Ε.


Ιστοσελίδα: www.astikoverias.gr