Ολοκληρωμένο Σύστημα για την Ασφαλή Μεταφορά Μαθητών

Σκοπός Έργου

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα μέσω της:

 • παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού
 • ανίχνευσης της επιβίβασης/αποβίβασης μαθητών και επιβεβαίωση της χρήσης ζωνών ασφαλείας.
 • Πληροφόρησης των γονέων σχετικά με τη μεταφορά των παιδιών τους από και προς το σχολείο
 • διασύνδεσης οχήματος με κέντρο κλήσεων έκτακτων περιστατικών.

Στόχοι Έργου

 • Μείωση των οδικών ατυχημάτων που εμπλέκουν σχολικά λεωφορεία.
 • Αύξηση της ασφάλειας κατά τη πεζή μετακίνηση του μαθητή προς και από τη στάση/σχολείο.
 • Τήρηση των ορίων ταχύτητας από τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων.
 • Άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά τη σχολική μεταφορά.
 • Άμεση και έγκυρη πληροφόρηση γονέων για την μετακίνηση του παιδιού τους προς/από το σχολείο.
 • Μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων μέσω της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού δρομολογίων.

Στοιχεία Συστήματος

Κέντρο ελέγχου όπου θα αποστέλλονται και θα διαχειρίζονται όλες οι πληροφορίες από και προς τις παρακάτω μονάδες:

 • Μονάδα εντός οχήματος για την καταγραφή των στοιχείων κίνησης του σχολικού οχήματος (on board unit).
 • Μονάδα εντοπισμού της επιβίβασης και αποβίβασης του μαθητή (RFID).
 • Μονάδα επιβεβαίωσης της ασφάλισης των μαθητών στο κάθισμα του οχήματος με τη ζώνη ασφαλείας.
 • Μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων (call center) Μονάδα ενημέρωσης του γονέα (mobile application)